Privaatsuspoliitika

Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ on võtnud kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest kohustusest tulenevalt on koostatud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, avaldamist, kasutamist, talletamist ja edastamist. Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ tegevus internetis ja äpis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul alljärgnevatel variantidel:

  • Kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ veebilehel või äpis
  • Veebisaidi ja äpi kasutamisel kliendi kontoinfost

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saab Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ teavitada kliente uuendustest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi antud nimekirjas olla, saab end sellest loendist iga hetk eemaldada.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kogutud isikuandmeid on kliendil endal võimalik muuta veebilehel konto olemasolul.

Isikuandmete kaitse

Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Mobiilirakendus

TERAKE mobiilirakendus kasutab käimasoleva töö jälgimiseks asukohta ja edastab asukohaandmed serverile. Rakendus kasutab käimasoleva töö korral asukohta ka taustal (kui rakendust ei kasutata). Rakendus ei teavita asukohti, kui töö ei tööta.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie rakendust kasutama hakates eeldame, et olete tutvunud ja nõustunud nende tingimustega.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkinud küsimustega saab ühendust võtta e-posti aadressil info@terake.com