Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „tingimused“) kehtivad kõigile, kes soovivad kasutada app.terake.com keskkonda (edaspidi „veebileht“). Selleks, et kasutada veebilehte, peab täitma allpool kirjeldatud kasutustingimusi. Kui te ei nõustu kasutustingimustega, siis pole teil õigust veebilehte kasutada.

Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ jätab endale õiguse muuta igal ajal veebilehe kasutustingimusi, selle sisu ja osutatavaid teenuseid. Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi ja kasutaja vastutab nende regulaarse jälgimise eest. Kui külastate veebilehte edasi peale muudatuste sisseviimist, tähendab see teiepoolset nõustumist muudetud tingimustega.

Pakutav lahendus on mõeldud tööaja ja -vahendite kasutuse korraldamiseks, mõõtmiseks ja seonduvaks aruandluseks. Teenust osutatakse SaaS (Software as a Service) põhimõttel. SaaS on tarkvara levitamise mudel, milles kolmanda osapoole pakkuja haldab rakendusi ja teeb need klientidele Interneti kaudu kättesaadavaks.

Olemasoleva funktsionaalsuse piires on võimalik tarkvara kohe kasutusele võtta. Juhul kui kliendi vajadustest lähtuvalt on tarvis teostada  lisaarendusi, lähtutakse nö üldkasutatavuse printsiibist:

a) kui lisatav funktsionaalsus muutub kättesaadavaks kõikidele Terakese klientidele, ei kuulu arendustööd eraldi tasustamisele vaid on kuutasu sees.

b) kui lisatav funktsionaalsus on kliendispetsiifiline (näiteks sidumine kliendi ‘proprietary’ infosüsteemiga), lepitakse kokku eraldi arendustöös, selle maksumuses ja ajakavas.

Hinnad ja tingimused

Vaata hinnakirja SIIT!

14-päevane prooviperiood on tasuta ja peale seda kehtib hind hinnakirja alusel.